Måndagen den 11 december 2023

Kundtjänst

       

HSB kundservice tar hand om p-plats/garagekön, frågor om samfällhetsavgiften, flyttanmälan och annat administrativt.

E-post: info.sodertorn@hsb.se 

Tele: 08-608 68 00 / Tryck 1 för kundservice sedan 3 till Nynäshamn. Obs. Mån-fre kl. 9.00 - 12.00 och torsdag även kl. 16.00 - 18.00

Postadress: HSB SÖDERTÖRN, Box 1084, 14122 Huddinge 

Besöksadress: Lövlundsvägen 3, 149 30 Nynäshamn. (Obs. ej post, endast besök!)
Öppettider på besök och telefon
Mån-fre kl. 9.00 - 12.00 
Torsdag även kl. 16.00 - 18.00


 
Musikalens Samfällighetsförening, Musikalvägen 72, 14243 Skogås 
Organisationsnr 717905-0690 
E-post: styrelsen@musikalvagen.se
Hemsida: https://musikalvagen.se/


Musikalens fakturaadress 

för mejlad fakturafaktura.sodertorn@hsb.se
Ange följande: Samfällighet Musikalen, 45-3002-000
 
för pappersfaktura: 
Samfällighet Musikalen
45-3002-000
Box 1020
791 10 Falun


All felanmälan enligt nedan sker till: felanmalan@musikalvagen.se

OBS! De ärenden som ni kan anmäla och som styrelsen skall administrera är för de anläggningar som tillhör föreningen och som står i anläggningsbeslutet från när föreningen bildades. Sådana områden som ingår är exvis:

-- Gemensamhetslokalen Musikalvägen 72, inkl tvättstuga och bastu. 
   Bokning av lokalen görs ej via kundtjänst.  

-- Belysning inom området förutom bilvägen och gångvägen som kommer från Skogås centrum     och som går igenom området till Mörtviksvägen.

-- Stuprännor och hängrännor inklusive avloppsanläggningen från samtliga fastigheter (ej inom     egen fastighet) 

Obs.  Stuprör och hängrännor på uteförråden har Huge monterat i efterhand. Dessa ingår inte i samfällighetens ansvar.

-- Värmeanläggningen fram till avstängningskranarna i varje hus, därefter är det den enskilde        fastighetsägarens ansvar

-- Varm och kallvatten, fram till avstängningskranarna i varje hus, därefter är det den enskilde      fastighetsägarens ansvar

-- Gångvägar inkl vägbommar

-- Undercentralen

-- Kabel-TV-nätet fram till överlämningspunkten till varje fastighet

-- Krypgrundsfläktar

-- Gemensamhetsytor inom samfälligheten inkl lekplatser, gräsmattor, buskar, träd och           planteringskrukor (ej bevattning).

Några exempel på vad ni kan vända er till styrelsen med är:

Krypgrundsfläktar som låter/slutat fungera, tvättmedel slut i tvättstugan, tvättstugans bokningssystem fungerar inte, dåligt med värme, saknar varmvatten, behov av garage, trasig gunga i lekplats, klotter på gemensamma byggnader / skyltar/bommar inom gemensamhetsanläggningen, översvämning i tvättstugan. 
Obs. Säkringen för fläktarna på våra vindar finns i elskåpet på ena husgaveln i varje radhuslänga. Styrelsen har nyckeln till elskåpet.