Söndagen den 21 juli 2024

Styrelsen

-- sammansättning

-- styrelsens ansvar

-- styrelsemedlemmars arbetsbeskrivning

 
 

Vi som sitter i styrelsen sedan föreningsstämma 14:e april 2024 är:

Ordförande
Robert Lind, 070-886 10 15,  M122

Kassör
Wojciech Darmetko, 08-771 17 98, 076-008 05 98, M39

Sekreterare
Malin Ahlqvist, 070-794 94 97, M96

Ordinarie styrelseledamöter
Jacobus "Sjaak" Buijsse, 073-560 27 46, M83
Mats Rotegren 070-721 69 02, M144

Suppleanter:
Danijela Stevanovic, 0735-56 05 43, M73
Nathalie Välikoski, 0766-44 42 62, M52 

Styrelsen kontaktar du så här:

Styrelsens brevlåda:
Brevlådebox: Musikalvägen 72. (kontrolleras någon gång per vecka)

e-post: styrelsen@musikalvagen.se

 
 

Styrelsen ansvarar för den gemensamma skötseln och underhållet av våra gemensamma anläggningar :

Gräsklippning, snöröjning, sophämtning, värme, VA samt analoga kanaler som finns i vårt kabel-TV-nät. Digitala kanaler, bredband etc hanterar respektive fastighetsägare.

Målning, reparation av den gemensamma byggnaden och garagen.

Uthyrning och debitering av tvättstuga, festlokal och bastu.

Kontroll, service, underhåll och vid behov akut service av gatubelysning, lekplatser, garage, gemensamhetslokal, tvättmaskiner, torkskåp /torktumlare, krypgrundsfläktar, rensning av hängrännor, vägbommar, fjärrvärmeanläggningen, påfyllning av tvättmedel och sköljmedel.

Uppföljning och avläsning av energi- och vattenförbrukning.

Varm- och kallvatten samt avlopp.

Parkeringsövervakning inkl automat för gästparkeringen samt lagstadgade skyltar.

Ekonomiadministration.

Ledning av föreningens verksamhet genom styrelsen.

Föreningen har en årsstämma per år samt ev extrastämmor vid behov. Årsstämman tar beslut och inriktar verksamheten.

Föreningens verkställande organ är föreningens styrelse.

Styrelsen sammanträder 10 ggr/år.

 
 

Styrelsemedlemmars arbetsbeskrivning:

Ordförande:
Har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens ansikte utåt. Denne ska noga följa med i föreningens verksamhet och se till att övriga ledamöter får korrekta upplysningar så att de kan sköta sina poster korrekt. Denne ska se till att stadgarna följs och att styrelse sammanträden hålls regelbundet och vid behov.

 

Sekreterare:

Denne ska förbereda styrelsens sammanträden och föreningsstämmor

Föra protokoll över styrelse sammanträdena

Förvara skrivelser

Ha hand om system och se till att styrelsens beslut verkligen genomförs

Underteckna skrivelser tillsammans med ordförande och förvara kopior av dessa

Göra förslag till verksamhetsberättelse

 

Kassör:

Se till att föreningens bokföring sköts och se till att verifikationer finns för alla in och utbetalningar

Lämna kontrolluppgifter till medlemmarna

Se till att föreningens skatter och avgifter betalas

Göra en sammanställning varje år

Föra andelsförteckning

Kontrollera att föreningens egendom är försäkrad

Lämna budgetunderlag till styrelsen

 
Ledamot och suppleanter:
Gemensamt ansvar i samtliga gemensamma punkter. Övergripande insyn i vad som händer i föreningen gäller både ordinarie ledamöter samt suppleanter.