Söndagen den 21 juli 2024

Ordningsregler

 

För att alla vi som bor i området skall trivas krävs det att vi tar hänsyn till varandra och i vissa sammanhang tänker på vad vi gör. Tänk därför på:

 • att vara aktsam om föreningens egendom. Föreningens ekonomi är baserad på principen om självkostnad. Det innebär att vi alla har möjlighet att vårda vår gemensamma egendom och motverka alla former av skadegörelse.

 • att det är allas vårt gemensamma ansvar att det är rent och snyggt på gårdarna.

 • att respektera förekommande trafikskyltar och parkeringsföreskrifter.

 • att det inte är tillåtet att tvätta bilen och andra fordon på gårdarna.

 • att parkering på gårdarna endast får ske vid in och urlastning av tunga saker. Långtidsparkering av fordon på gårdarna kan rendera böter.

 • att parkering av båtar och bilar på egen tomt inte är önskvärt.

 • att mopedåkning på gårdarna bara får ske vid in och utfart till/från hemmet. Dessutom skall hastigheten hålla ned för att undvika olyckor med lekande barn och gångtrafikanter.

 • att hushållssopor, väl paketerade, och papper/tidningar/batterier kastas på avsedd plats. Grovsopor får inte slängas i de utställda sopkärlen avsedda för hushållssopor. Det är heller inte tillåtet att ställa grovsopor vid sidan av de omnämnda kärlen.(Läs mer under fliken "sopor" var man kan lämna grovsopor och miljöfarligt avfall)

 • att hålla hundar kopplade och plocka upp deras avföring vid rastning. Dessutom bör man undvika att rasta sin hund på gårdarna.

 • att lösspringande katter ställer till irritation och olägenhet för grannar. Katter revirmarkerar med urin på barnvagnar, dynor och entrémattor. Barnens sandlådor används ofta som kattoalett.

 • att tillstånd från miljöförvaltningen krävs för innehav av ormar som husdjur.

 • att göra rent efter dig i tvättstugan efter avslutad tvätt. Glöm inte att förutom att sopa eller torka av golvet också torka av luddfiltret i torktumlaren och torkskåp efter användning. Tvättstugan och bastun får ej användas av minderåriga utan vuxet sällskap.

 • att varken hobby- eller yrkesverksamhet får bedrivas på sätt som är störande för grannar och kringboende, t.ex. onormal trafik eller upplag på tomter och i garage.

 • att vid upprepade problem med störande grannar ska störda hyresgäster vända sig till störningsjouren och störda husägare till polisen.

 • att barn inte själva får hyra eller vistas i bastun. Gäller även lokalen.

 • att åverkan på samfällighetens träd (utan samfällighetens godkännande) likställs med en brottslig handling (skadegörelse, egenmäktigt förfarande etc.) och kommer att polisanmälas.

 • att du vid bygge på din egen tomt och hus talar med dina grannar samt kontrollera om bygglov behövs.

 • att du vid målning av förråden använder rätt färg.(Beckers: S 1020-Y60R). Om färgen avviker väsentligen från den i området vedertagna krävs bygglov.

 • att det inte är tillåtet att koppla in handdukstorkar i badrummen eller vattenbaserade värmegolv till fjärrvärmesystemet. (Endast värmegolv baserade på elvärme är tillåtna.)