Söndagen den 21 juli 2024

Lokalen

Vi boende på Musikalvägen har en gemensam lokal för uthyrning.

Lokalen får endast utnyttjas av boende på Musikalvägen och hyrestagaren måste närvara under hyrestiden. Om detta inte följs så kommer du inte att få hyra lokalen igen.

Nyttjandetider för lokalen:

Måndag till torsdag, söndagar, helgdag med efterföljande arbetsdag: mellan kl 12:00-23:00
Fredag, lördag, helgaftnar, helgdagar som ej har en efterföljande arbetsdag: mellan kl 12:00-01:00. Nyårsafton: 12:00-02:00

Städning av lokalen ska va klar senast kl 11 dagen efter.

Lokalen är utrustad med bord, stolar och porslin för 30 personer. 30 personer är också max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt.

Lokalhyran: Kostar  500 kronor att hyra lokalen ett dygn, oavsett om det gäller vardag eller helg och tid på dygnet. Depositionen är 1 000 kronor. Denna återfås i sin helhet om lokalen samt området närmast M72 återlämnas i gott skick. Vid skada i lokal eller inredning behålls hela depositionen tills det är utrett vilken summa som skall betalas.  Samma gäller om lokalen ej skulle vara städad vid överlämnandet kl 11:00 om nyckeln har slarvits bort eller om det ligger fimpar eller annat skräp, som kan antas tillkommit under uthyrningstiden, utanför lokalen eller under balkongen.  Om kostnaden för reparation alt ersättningsinköp överstiger 1 000 kr betalas naturligtvis även den överskridande summan av den som hyrt lokalen.


Tänk på att det är lokalen som hyrs, inte området utanför. Det är förbjudet att parkera bilen vid lokalen av säkerhetsskäl. Risk finns att man kan få en parkeringsbot. Däremot är det tillåtet av och pålastning.

Rökare hänvisas till balkongen, dvs lokalen skall vara rökfri. Fimpar får ej slängas från balkongen utan kan tex läggas i den väggmonterade askkoppen.

--> Vid störning i samband med lokaluthyrning, kontaktas polisen.<--

Soporna slängs i sopkärlen, ej utanför dessa. Tack.

Bokning sker här på hemsidan. 

Bokning sker senast en vecka innan så det finns tid att planera och överlämna nyckel

Klicka här för att boka:   http://musikalvagen.se/bokningar/

Obs. Ta kontakt med lokaluthyraren minst två dagar innan uthyrningsdatum för att stämma av när mötet ska ske för nyckelutlämning mm. 


OM INGEN KONTAKT TAGITS SENAST TVÅ DAGAR INNAN SÅ ÄR BOKNINGEN ANNULLERAD! 

KONTAKT SKER VIA SMS OCH INTE EFTER KL 20.00

Glöm inte att ta med 1 000 kr till depositionen funkar även med swish, annars kan vi inte lämna ut nyckeln!!

Hämtning av nyckel och påskrivning av hyreskontraktet: Se schemat nedan.

Uthyrningsschema och kontaktpersoner 2024 => http://musikalvagen.se/bokningar/