Torsdagen den 30 mars 2023

Lokalen

Vi boende på Musikalvägen har en nyrenoverad gemensam lokal för uthyrning.

Lokalen får endast utnyttjas av boende på Musikalvägen och hyrestagaren måste närvara under hyrestiden. Om detta inte efterlevs riskerar hyrestagaren att i framtiden inte få tillgång till lokalen.

Du som hyr lokalen skall tillse att alla tvättar sina händer ofta under uthyrningstiden, att handsprit finns att tillgå i lokalen och att alla närvarande naturligtvis är friska och fria från symptom på förkylning och/eller Covid-19. 

Allt i syfte att förhindra smittspridning.

Nyttjandetider för lokalen:
Måndag till torsdag, söndagar, helgdag med efterföljande arbetsdag: mellan kl 12:00-23:00
Fredag, lördag, helgaftnar, helgdagar som ej har en efterföljande arbetsdag: mellan kl 12:00-01:00. Nyårsafton: 12:00-02:00

Städning skall ske mellan kl 09:00-12:00 dagen efter uthyrningen.

Lokalen är utrustad med bord, stolar och porslin för 40 personer. 40 personer är också max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt.
Åldersgräns för bokning: 20 år.

Lokalhyran: Fr o m 1 januari 2014 Kostar det 500 kronor att hyra lokalen ett dygn, oavsett om det gäller vardag eller helg och tid på dygnet. Depositionen är 1 000 kronor. Denna återfås i sin helhet om lokalen samt området närmast M72 återlämnas i gott skick. Vid skada i lokal eller inredning behålls hela depositionen tills det är utrett vilken summa som skall betalas.  Samma förfaringssätt gäller om lokalen ej skulle vara städad vid överlämnandet kl 12:00, om nyckeln har förekommit eller om det ligger fimpar eller annat skräp, som kan antas tillkommit under uthyrningstiden, utanför lokalen eller under balkongen.  Om kostnaden för reparation alt ersättningsinköp överstiger 1 000 kr betalas naturligtvis även den överskridande summan av den som hyrt lokalen.

Det är ditt ansvar som värd att servera måttligt med alkohol.
Tänk på att det är lokalen som hyrs, inte området utanför.  

Ytterdörren skall hållas stängd.

Rökare hänvisas till balkongen, dvs lokalen skall vara rökfri. Fimpar får ej slängas från balkongen utan kan tex läggas i den väggmonterade askkoppen.

--> Vid störning i samband med lokaluthyrning, kontaktas polisen.<--

Soporna slängs i sopkärlen, ej utanför dessa. Tack.

Bokning sker här på hemsidan. Boka gärna i god tid.

Klicka här för att boka:   http://musikalvagen.se/bokningar/

Obs. Ta kontakt med lokaluthyraren minst två dagar innan uthyrningsdatum för att stämma av när mötet ska ske för nyckelutlämning mm. 
OM INGEN KONTAKT TAGITS SENAST TVÅ DAGAR FÖRE UTHYRNINGSDATUM RISKERAR DU ATT BOKNINGEN ANNULLERAS.
RING INTE EFTER KL.19:00.

Glöm inte att ta med 1 000 kr till depositionen, annars kan vi inte lämna ut nyckeln!!

Hämtning av nyckel och påskrivning av hyreskontraktet: Se schemat nedan.

Uthyrningsschema och kontaktpersoner 2020 => http://musikalvagen.se/bokningar/       

Så här fin kan lokalen bli inför tex ett 50-årskalas :