Måndagen den 11 december 2023

Dokument

Dokument


Ägerbytesblankett, scanna in till HSB

Ifylls i 2 exemplar, scanna eller digitalt mobilfoto till HSB och ett till styrelsen

mall för motion till årsstämman

Motionen, ditt förslag ska vara inlämnad senast 31 januari. Årsstämman är i mars månad.

Analoga TV-kanaler