Tisdagen den 5 juli 2022

Dokument

Dokument


Ägarbytesblankett

Ifylls i 2 exemplar, ett till HSB och ett till styrelsen

mall för motion till årsstämman

Motionen, ditt förslag ska vara inlämnad senast 31 januari. Årsstämman är i mars månad.

Analoga TV-kanaler