Söndagen den 21 juli 2024

Bostäderna

Här hittar du information om:

--    Hur våra hus är byggda.

--    Färgkoden för målning av förrådet

--    Byggnadsnämnden uttalande angående utvändiga ändringar av radhusen

--    Träd på samfällighetens mark

--    Vid flytt: Blankett om ägarbyte.

--    Energideklaration.

--    Flytspackel och kontaktuppgifter till platongolvfirman.

--    Ombyggnationer.

--    Termostater.

--    Radon.

--    Takfläkten/ventilationsfläkten på vinden: service, var sitter säkringen?

--    Vattenutkastet: förekom förfrysning.
Kortfattad teknisk beskrivning av de enskilda fastigheterna i området.

Grund
Betongplintar.
Ytterväggar

 

Sandwichelement med fasad av stuckad betong.
Innerväggar

 

 

Gipsskivor på regelstomme. Husavskiljande väggar av betong.
Bjälklag

 

Isolerat bottenbjälklag av betong.
Balkonger

 

 

Betong. Sidoskärmar av trä eller betong. Räcke av trä.
Våningstrappor
Furu.
Fönster
Treglas.
Fönsterbänkar
Plastlaminat.
Uteförråd

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Träpanel på regelstomme. Plåttak (väggar och tak isolerade).
Ps. Stuprör och hängrännor på uteförråden har Huge monterat i efterhand. Dessa ingår inte i samfällighetens ansvar.
Stuprör och hängrännor till själva husen ska däremot felanmälas till styrelsen/HSB.
Se även fliken kundtjänst.
Färgkoden för målning av förrådet :
Beckers: S 1020-Y60R
 
Utvändig planering

 

 

 

Betongplattor på entréväggar och uteplatser. I övrigt gräs. Viss plantering. Skärmväggar av trä eller betong.
Uppvärmning

 

 

 

Husen är anslutna till fjärrvärme. Fläktventilation med forcerad köksventilation.

Uppgifterna är hämtade från Huge Bostäder AB och är daterade 1982. Musikalens samfällighetsförening reserverar sig för eventuella ändringar.
Byggnadsnämnden uttalande angående utvändiga ändringar av radhusen

1986 gjorde Huddinge kommun tillsammans med bl.a. Stockholm länsmuseum en kulturmiljöinventering av Huddinge. Musikalen finns då med i ett markerat område med en bedömning som lyder: Området med sin utpräglade låghuskaraktär innehåller en rik variation av hustyper. Beroende på bl.a. gemensamma husdetaljer och en sammanhängande färgsättning i ljusa pastelltoner upplevs området som mycket enhetligt.

Till områdets karaktär bidrar också husens varsamma anpassning till terräng och vegetation. Östra Skogås betecknas som en mycket god exponent för den låghusbebyggelse som planerades under 1970-talet. För att inte förstöra eller förvanska områdets karaktär måste stor försiktighet iakttas vid eventuell ombyggnad samt när ommålning av husen måste göras. Enligt Plan- och bygglagen krävs det bygglov för att färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att göra andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar dess yttre utseende.

Det bästa är att ta kontakt med Byggnadsnänden i Huddinge och visa ett förslag på en ändring som man vill göra, som då lättare kan avgöra om bygglov krävs eller inte.Träd på samfällighetens mark: Se ordningsreglerna.
Vid flytt: Fyll i blankett om ägarbyte och skicka till HSB. Lägg 1 ex i styrelsens brevlåda vid tvättstugan. Blanketten finns i fliken: Dokument. 

Energideklaration.

På http:http://www.boverket.se/energideklaration hittar du mera information.

Blanketter för energideklaration hittar du bl.a. här: 

http://www.exergi.se/DeklXRGI.pdf

Energistatistik till energideklarationen

År 2016 : 2090,25 MWh   (1 megawatt timme = 1000 kilowatt timmar)

BOA: 13835.5 m2     (total boarea alla radhus)
LOA: 200 m2    (total boarea lokalen)
TOT: 14035.5 m2    (total boarea Musikalen)
 
Förbrukning per kvadratmeter: 2090250 kWh delad med 14035,5 m2 = 148.93 kWh/m2.
 

Fördelningstal: 

Antal 3:or: 53. Andel av total avgift per 3:a: 0,742%
Antal 4:or: 47. Andel av total avgift per 4:a: 0,825%
Antal 5:or: 25. Andel av total avgift per 5:a: 0,877%

Flytspackel (kaseinhaltigt flytspackel)  

Hur går en mätning till?

Ett snitt görs i plastmattan på fem valfria ställen i rummet. Storleken på snittet syns med hjälp av Treotuben.

Fliken lyfts upp och mätröret placeras halvvägs in under mattfliken

Världshälsoorganisationen (WHO) föreslog 1983 följande definition av begreppet sjuka hus-syndrom: "... karaktäriserat av en hög frekvens irritations-symtom från ögon, näsa, svalg och nedre luftvägar samt hudreaktioner, ospecifik överkänslighet, trötthet, huvudvärk, illamående och yrsel hos personer som befann sig i vissa byggnader."

Alla radhus i vårt område kontrollerades. När värdet överskred gränsvärdet, installerade Huge platongolv med en fläkt på vinden. Arbetet avslutades sommaren 2003.  Hifab var firman som gjorde saneringen.

Hifab, Rehnsgtan 20, 10432 Stockholm. Tfn. vxl: 08-546 666 00.      
Byggprojektledaren: Mikael Larson

Själva Isola-Platon AB har adress: 

Industrivägen 1, 17104 Solna. Tfn. 08-444 78 80.       

De känner säkert en behörig servicetekniker. 


Ombyggnationer.

Under ordningsregler står det bl. a.:

--) att du vid bygge på din egen tomt och hus talar med dina grannar samt kontrollerar om bygglov behövs.

--) att du vid målning av förråden använder rätt färg. Om färgen avviker väsentligt från den i området vedertagna krävs bygglov. 

Färgkoden för målning av förrådet är: Beckers: S 1020-Y60R

--) att det inte är tillåtet att koppla in handdukstorkar i badrummen eller vattenbaserade värmegolv till fjärrvärmesystemet.  (Endast värmegolv baserade på elvärme är tillåtna.)

Är du tveksam? Kontakta styrelsen!!


Termostater.

Våra hus ligger på olika höjder och på olika avstånd från undercentralen. För att alla hus ska få optimalt med värme, är det viktigt att termostaterna till elementen fungerar. På våra element passar Danfoss RA-VL2950.
 
Helt kalla element? Kolla att "piggen" inte har fastnat i intryckt läge. https://www.viivilla.se/energi/radiator/motionera-radiatorventilen/
 
Se även: "Äldre foruminlägg (Arkiv)"
 

Radon.

Radon varken syns, luktar eller smakar något. Radon är en ädelgas som vid sönderfall ger radioaktivitet. Radonhalten varierar dels under dygnet, dels under året. Variationerna beror bland annat på temperatur, vindförhållanden och ventilation. För att få ett tillförlitligt medelvärde för radon i inomhusluften behöver man mäta i minst två månader från oktober till april, vilket är den period på året då vi inte vädrar så ofta. Via Huddinge kommuns hemsida kan man under mätsäsongen, beställa radonmätning till ett subventionerat pris, ca 300-400 kr. http://www.huddinge.se/

Du kan beställa billigare via: Radonkonsult. Se info längre ned. Vistas ni eller barnen ofta i biutrymmet: beställ en extra mätdosa. 

Vad vet vi om radonvärden i våra hus?

På en granngata fick 4 bostäder årsmedelvärden på 50, 70, 100 och 110. Sedan 2010 sänkte Världshälsoorganisationen (WHO) sitt rekommenderade gränsvärde för radon i bostäder till högst 100 becquerel per kubikmeter luft. Sverige behåller sin dubbelt så höga gräns på 200 Bq/m3.
Orsak: Det blir för dyrt att sänka! Fler hus skulle behöva saneras.

Att mäta i krypgrunden är helt onödigt. Där kan värden vara skyhöga, radonet behöver ändå inte tränga in i huset. På varje våningsplan bör man ha en radonmätdosa.

Gör du en mätning, lägger vi gärna ut resultatet här på hemsidan. 

Inkomna mätresultat:
En femma i länga M79-93: 30 Bq/m3.
En trea i länga M44-54: 90 Bq/m3.
En trea i länga M2-12: 
40 bq / m3
En fyra i länga M49-55: 30 Bq/m3.
(Obs. I biutrymmet med sluten dörr: 180 Bq/m3)

En fyra i länga M57-63; årsmedelvärde 80 Bq/m3
suterräng plan; sovrum; 120 Bq/m3 (+-20)
plan 1, vardagsrum 70 Bq/m3 (+-10)
plan 2, sovrum 50 Bq/m3 (+-10)
 

Radonkonsult  (tfn 0176-107 00 eller  info@radonkonsult.se )
Samarbetspartner med HSB.

Att mäta radon är inte krångligt. Kostnaden per mätpaket med dosor, instruktion, returkuvert samt mätrapport från MRM:
- Långtidsmätpaket (2-dosor) st à 190,00 SEK exkl moms
- Långtidsmätpaket (3-dosor) st à 270,00 SEK exkl moms
Beställ redan nu. Leverans av mätpaket och faktura skickas från MRM i Luleå i lagom tid inför mätsäsongens början.
Det skall vara minst två dosor för varje bostad och mät varje plan. 
(Till fyror och femmor behövs således 3 dosor plus eventuellt en dosa till biutrymmet)
För att få ett godkänt årsmedelvärde skall sedan mättiden vara minst två månader och mätningen skall utföras inom mätsäsong. Normal mätsäsong är mellan 1 oktober och 30 april.


Takfläkten/ventilationsfläkten på vinden.

Efter några års snurrande kan fläkthjulet se ut som på bilden:

/anvandarbilder/256/files/fl%C3%A4kthjul.jpg

Effekten måste ha minskat avsevärt. Även kullagret och motorn slits ut snabbare.

I en länga är alla takfläktar sammankopplade och säkringen finns i el-skåpet på ena gaveln. Du bryter strömmen till din fläkt genom att lyfta upp spaken. Då kan du lätt montera bort fläktanordningen eller så anlitar du en firma.

Se bilden på en bortmonterad fläkt: 

/anvandarbilder/256/files/borttagen%20fl%C3%A4kt.jpg

Nu kan du rengöra fläkthjulet eller ta hela anordningen till en verkstad för service. Se även ett inlägg på medlemsforumet (arkiv). Här krävs inloggning.
 
Obs. Har du även en platonfläkt på vinden? Säkringen till den finns i proppskåpet. Denna fläkt blir inte så smutsig. Det är oset från spisen som gör att den andra fläkten blir så geggig.
 

Vattenutkastet. Se bilden --> 

/anvandarbilder/256/files/vattenutkastet.jpg

Förekom förfrysning genom att koppla bort vattenslangen. Skruva även bort anslutningsdonet. Kvarvarande vatten måste fritt kunna rinna ut. Vid förfrysning kan det hända att man får ett läckage innanför väggen eller att vattnet sprutar ut vid töväder!