Torsdagen den 30 mars 2023

Bastun

Se bilden på bastu aggregatet: http://musikalvagen.se/bilder/bilder/bastu-timer+%281%29.jpg

Hur fungerar bastun? 

1) Du bokar ett pass på bokningsterminalen. 

2) När du blippar på bokningsterminalen för att påbörja ditt pass, slås strömmen på.
Bastuaggregatet är fortfarande avstängt.

3) Sätt på bastuaggregatet genom att ställa in timervredet till högst första fyran. (vredet till vänster på bilden)      

4) Ställ in värmevredet till maximalt max. (vredet till höger på bilden)      

Håll gärna handen lite ovanför aggregatet för att känna att värmen har kommit. (Efter en liten stund, inom en minut)

När du/ni är klara:

1) Vrid timern tillbaka (Timern går inte själv tillbaka till noll)

2) Ställ värmen på noll.

(När ditt pass är slut stängs strömmen av automatiskt.)Det kostar 25 kronor per bokningstillfälle.
 

Målsman är ansvarig för att barn och andra omyndiga följer reglerna!

Använd varmt vatten till bastustenarna, annars finns det risk att de spricker.
Lägg träskopan i vatten, även den kan spricka om den torkar ut.
Var vänlig och torka av golvbrunnen i duschen, använd toalettpapper för att få upp håret från gallret. Stäng av timern för bastuaggregatet, släck och se till att dörren går i lås efter dig.


Självklart städar du efter dig!

Självklart röker man inte i bastun!