Söndagen den 21 juli 2024

Välkommen till Musikalens Samfällighetsförening

                        

Musikalens samfällighet bildades den 4 oktober 2001 genom en avknoppning från TomtbergaHuge Fastigheter AB.
Föreningen har 125 fastigheter varav 6 st ägs och hyrs ut av Skogåshem. De enskilda radhusen ingår inte i samfällighetens anläggning. 

Musikalens organisationsnummer: 717905-0690

Gemensamhetsanläggningen består av:
- Gemensamma byggnader innehållande bland annat gemensamhetslokal med festlokal, tvättstuga, bastu mm, undercentral för fjärrvärme, soptunnor
- 116 p-platser samt ett 12 gästparkeringar
- 34 garage

- Asfalterade körytor och gångvägar med belysning
- Lekplatser och övriga friytor
- Uppsamlingsledningar för spill- och dagvatten med tillhörande brunnar jämte hängrännor och stuprännor på bostadshusen
- Fjärrvärmeanläggning med undercentralen med värmeväxlar, pumpar mm samt ledningar för värme samt  kall- och varmvatten fram till och med avstängningsventil i varje fastighet
- Lokalnät för TV och dataöverföring från överlämningspunkt från Comhem till och med det enskilda radhusets vägguttag
- Fläktar och rörsystem för ventilation av grunderna till bostadshusen
För exakt information hänvisar vi till aktuellt beslut från lantmäterimyndigheten i Huddinge Kommun.

Föreningen hanterar därför bland annat:
Skötsel och underhåll av våra gemensamma anläggningar enligt ovan exvis genom:
Gräsklippning, snöröjning, sophämtning, avtal om de analoga kanaler som finns i vårt kabel-Tv-nät, se länken protokoll för detaljer. (digitala kanaler, bredband etc hanterar respektive fastighetsägare)
Målning, reparation av den gemensamma byggnaden och garagen
Uthyrning och debitering av tvättstuga, festlokal, bastu
Kontroll, service, underhåll och vid behov akut service av gatubelysning, lekplatser, garage, gemensamhetslokal, tvättmaskiner, torkskåp/torktumlare, krypgrundsfläktar, rensning av hängrännor, vägbommar, fjärrvärmeanläggningen, påfyllning av tvättmedel och sköljmedel med mera,
Uppföljning och avläsning av energi- och vattenförbrukning
Varm- och kallvatten samt avlopp
Parkeringsövervakning inkl uppsättning av automat för gästparkeringen samt lagstadgade skyltar
Ekonomiadministration
Ledning av föreningens verksamhet genom en styrelse

Föreningen har en årsstämma per år samt ev extrastämmor vid behov. Årsstämman tar beslut och inriktar verksamheten
Föreningens verkställande organ är föreningens styrelse. Styrelsen sammanträder elva gånger per år och har i princip daglig kontakt med varandra i olika frågor. För aktuell information om styrelsens sammansättning samt kontaktuppgifter se länken till vänster
Avgiften till föreningen varierar med storleken på radhuset och beror på budgeten som stämman tar beslut om.

På hemsidan i övrigt så finner du en information över föreningens olika delar mm samt forum.

Än en gång välkommen till Musikalens samfällighet!

Styrelsen