Lördagen den 16 januari 2021

Dokument

Dokument


mall för motion till årsstämman

Motionen, ditt förslag ska vara inlämnad senast 31 januari. Årsstämman är i mars månad.

Ägarbytesblankett

Ifylls i 2 exemplar, ett till HSB och ett till styrelsen

Analoga TV-kanaler